Αλλαγή πλεύσης του Ιστολογίου “ΡΟΔΟΣυλλέκτης”

Ενημερώνω τους αναγνώστες του Ιστολογίου μου, ότι από το Σάββατο 2 Ιουνίου 2018, ημέρα των 12των «γενεθλίων» του, σταματά τις πολιτικές αναρτήσεις και θα ασχολείται μόνο με θέματα – κείμενα, φωτογραφίες - που αφορούν τα Δωδεκάνησα και ιδιαίτερα τη Ρόδο και τα χωριά της… δεν σταματούν οι αναρτήσεις που έχουν Πολιτιστικό, Ιστορικό, Περιβαλλοντικό χαρακτήρα…

Με την ευκαιρία, θέλω να ευχαριστήσω όσες και όσους με εμπιστεύτηκαν αυτά τα 12 χρόνια…

Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2012

Οι επιπτώσεις από τις εισοδηματικές και επιδοματικές περικοπές θα επιφέρουν μείωση του ΑΕΠ πάνω από 7%


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εικονικός ο Προϋπολογισμός του 2013
Η ύφεση θα ξεπεράσει το 7%

Αθήνα, 6/11/2012

§  Ο Προϋπολογισμός του 2013 που θα ψηφισθεί αυτή την εβδομάδα από τους βουλευτές που στηρίζουν την τρικομματική Κυβέρνηση όχι μόνο θα βαθύνει την ύφεση, θα διευρύνει την κοινωνική εξαθλίωση, τη φτώχεια και τις ανισότητες αλλά και θα διογκώσει αντί να αμβλύνει το δημοσιονομικό έλλειμμα και το ποσοστό χρέους προς ΑΕΠ.

§  Με συντηρητικές εκτιμήσεις, που παρατίθενται στο τεχνικό σημείωμα που συνεπισυνάπτεται, η υιοθέτηση των ακραίων και πέρα κάθε λογικής μέτρων δημοσιονομικού στραγγαλισμού και απορρύθμισης της αγοράς εργασίας θα έχει ως συνέπεια τη μείωση του ΑΕΠ κατά 7,36%.

§  Οι προβλέψεις του  Προϋπολογισμού για αναμενόμενη μείωση της οικονομικής δραστηριότητας (ύφεση) κατά -4,5% είναι παντελώς ανεδαφικές και προδιαγράφουν από τώρα τον εκτροχιασμό στην υλοποίηση του.

§  Η βαθειά ύφεση που θα προκληθεί από την υιοθέτηση των νέων μέτρων που προβλέπονται θα οδηγήσουν σε σημαντική υστέρηση των αναμενόμενων εσόδων και ασφαλιστικών εισφορών, διεύρυνση του δημοσιονομικού ελλείμματος και περαιτέρω αύξηση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ.

§  Με την υιοθέτηση του νέου οδυνηρού πακέτου δημοσιονομικών και εργασιακών μέτρων που περιλαμβάνονται στο αναθεωρημένο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής, η επίδραση από τις περικοπές στη μισθολογική δαπάνη αναμένεται να είναι περίπου 9,7 δις συμβάλλοντας στη μείωση του ΑΕΠ κατά 5,02%.

§  Περαιτέρω μείωση του ΑΕΠ της τάξης του 2,34% θα προέλθει από τις πρόσθετες μειώσεις των συντάξεων, την αποψίλωση των κοινωνικών επιδομάτων, την κατάργηση των αφορολογήτων ορίων στις οικογένειες με παιδιά, την περαιτέρω οριζόντια μείωση της μισθολογικής δαπάνης στο δημόσιο. Η μείωση της συνολικής δαπάνης από αυτά τα μέτρα εκτιμάται στα 4,7 δις €.

§  Είναι η δεύτερη συνεχής χρονιά που η Κυβέρνηση υποεκτιμά συνειδητά την υφεσιακή επίδραση των μνημονιακών μέτρων. Πριν ένα χρόνο στην αρμόδια Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής είχα καταθέσει αντίστοιχες εκτιμήσεις προβλέποντας ότι η ύφεση το 2012 θα ήταν της τάξης του -6,26% όταν η Κυβέρνηση ισχυριζόταν ότι δεν θα ξεπεράσει το -3%. Οι υπάρχουσες εκτιμήσεις του ΚΕΠΕ επιβεβαιώνουν ότι φέτος το συνολικό εισόδημα θα μειωθεί μεταξύ 6,1% και 6,6%, ενώ η ίδια η Κυβέρνηση στην Εισηγητική Έκθεση του Προϋπολογισμού για το 2013 εκτιμά τη μείωση στο 6,5%.

§  Η συνειδητή και εσκεμμένη υποεκτίμηση των υφεσιακών επιπτώσεων της μνημονιακής πολιτικής δεν είναι αθώα. Εντάσσεται στην λογική μιας επικίνδυνης και ατελέσφορης προσπάθειας  νομιμοποίησης των αδιέξοδων μέτρων και  απόκρυψης των αναμενόμενων αρνητικών επιπτώσεων τους για κάθε Ελληνική οικογένεια. Αποδυναμώνει ταυτόχρονα την διαπραγματευτική δύναμη της Ελληνικής κυβέρνησης έναντι της Τρόικα και των εταίρων μας και συμβάλλει στην αναβολή της λήψης αναγκαίων αποφάσεων για την απαιτούμενη αναδιάρθρωση του χρέους και την ανατροπή της αδιέξοδης πολιτικής της βίαιης λιτότητας.

Τεχνικό Σημείωμα

Οι επιπτώσεις στο ΑΕΠ λόγω των κυριοτέρων μισθολογικών και εισοδηματικών παρεμβάσεων στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας το 2013

-----------------------------------------------------------------------
Για την εκτίμηση των επιπτώσεων που θα έχουν στο ΑΕΠ οι κυριότερες μισθολογικές και εισοδηματικές παρεμβάσεις στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας για το 2013 γίνονται οι εξής υπολογισμοί και παραδοχές:

·                Υπολογίζεται ο αριθμός των απασχολουμένων στον ιδιωτικό τομέα συνολικά και ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας, όπως φαίνεται στον Πίνακα 1. Η κατηγοριοποίηση των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας έγινε σύμφωνα με την μεθοδολογία της ΕΛΣΤΑΤ. Το σύνολο των απασχολουμένων στον ιδιωτικό τομέα ανήλθε το 2011 στα 2.950.000 άτομα (Πίνακας 1).

Πίνακας 1
2011 - Αριθμός απασχολούμενων – μισθωτών στον ιδιωτικό τομέα
Κατηγορία                                                                                           Αριθμός απασχολουμένων σε βασικούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας                                                 Συνολικός αριθμός απασχολουμένων
Σύνολο απασχολουμένων                 Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης                                                       
                                                         275.000                                         2.950.000
                Λιανικό - Χονδρικό Εμπόριο - Επισκευή Μηχ/των                                        679.000        
                Μεταποίηση                                  359.000                           
                Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες                            122.000 
                Ενημέρωση –Επικοινωνία             72.000                            
                Κατασκευές                                   213.000                           
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. «Έρευνα Εργατικού Δυναμικού Β’ Τρίμηνο 2013»


·                Υπολογίζεται το μέσο ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία  στους βασικούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας με βάση τα στοιχεία του 2011 (Πίνακας 2). Ο υπολογισμός, με τις ανάλογες προσαρμογές, προκύπτει από τα στοιχεία της Eurostat[1] για το 2009, σε συνδυασμό με τις εκτιμήσεις της έκθεσης ΙΝΕ-ΓΣΕΕ για την μείωση των ονομαστικών μισθών την περίοδο 2009-2011. Αντιστοίχως, υπολογίζεται η συνολική μισθολογική δαπάνη  για κάθε μία κατηγορία οικονομικής δραστηριότητας. Έτσι για παράδειγμα, στην μεταποίηση απασχολούντο συνολικά 359.000 εργαζόμενοι το 2011 των οποίων το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία ήταν κατά μέσο όσο, 18.015 ευρώ.


Επομένως, η  συνολική μισθολογική δαπάνη για την μεταποίηση  ήταν  6.467 εκατ. ευρώ (359.000 εργαζόμενοι Χ 18.015ευρώ). Για τους βασικούς τομείς της  οικονομικής δραστηριότητας το 2011, σε σύνολο 1.720.000 εργαζομένων , προκύπτει ότι το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία ήταν κατά μέσο όσο, 20.541 ευρώ, δηλαδή η συνολική μισθολογική δαπάνη για το σύνολο της οικονομίας  ήταν 31.772 εκατ. ευρώ (1.720.000 εργαζόμενοι Χ 20.541ευρώ).  
·                Για το σύνολο της οικονομίας, με αριθμό απασχολουμένων 2.950.000, η συνολική μισθολογική δαπάνη για το 2011 υπολογίζεται σε 75.699 εκατ. ευρώ.Πίνακας 2
2011 - Μισθολογική δαπάνη απασχολουμένων σε κύριους τομείς της Ελληνικής Οικονομίας
Τομέας δραστηριότητας                                  Αριθμός απασχολουμένων            Μέσο ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα μισθωτής εργασίας, 2011 (σε ευρώ)                                          Συνολική μισθολογική δαπάνη, 2011 (σε ευρώ)
Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης                         275000            23.979 €                                          6.594.209.600 €
Λιανικό - Χονδρικό Εμπόριο - Επισκευή Μηχ/των                                       679000  15.684 €          10.649.718.464 €
Μεταποίηση                                                        359000                               18.015 €            6.467.261.504 €
Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες                               122000  25.126 €          3.065.342.720 €
Ενημέρωση –Επικοινωνία                                  72000                                 25.671 €            1.848.337.920 €
Κατασκευές                                                        213000                               14.773 €            3.146.742.720 €
Σύνολο κύριων τομέων   1.720.000                  20.541 €                             31.771.612.928 €
Σύνολο οικονομίας          2.950.000                  25.661€                              75.699.360.000€
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. και ίδιοι υπολογισμοί


·                Με βάση τα στοιχεία του 2011 και την υιοθέτηση των μέτρων του δευτέρου μνημονίου για τα εργασιακά, η μισθολογική δαπάνη για το σύνολο της οικονομίας το 2012 υπολογίσθηκε ως αποτέλεσμα μιας μέσης μείωσης των ακαθάριστων αμοιβών κατά 20%. Από τον υπολογισμό αυτό προκύπτει ότι η συνολική μισθολογική δαπάνη το 2012 προσεγγίζει τα 60.559 εκατ. ευρώ δηλαδή έχει μειωθεί κατά 15.139 εκατ. ευρώ.

·                Στον Πίνακα 3 υπολογίζεται  το ύψος της συνολικής μισθολογικής δαπάνης στον ιδιωτικό τομέα για το 2013 μετά την εφαρμογή περαιτέρω μείωσης μισθών κατά 20% σε σχέση με το 2012 . Η υπόθεση αυτή  βασίζεται σε  εκτιμώμενη νέα μείωση μισθών/εισοδημάτων που προκύπτει από τις προτεινόμενες αλλαγές στους όρους και συνθήκες εργασίας. Για το σύνολο του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, το ύψος της συνολικής μισθολογικής δαπάνης διαμορφώνεται τελικά στα 48.448 εκατ. ευρώ, δηλαδή μειωμένο κατά 12.112 εκατ. ευρώ.
Πίνακας 3
 2013 - Μείωση μισθών κατά 20%
Τομέας δραστηριότητας
Συνολική μισθολογική δαπάνη πριν τη μείωση (σε ευρώ 2012)
[1]
Συνολική μισθολογική δαπάνη μετά τη μείωση (σε ευρώ)
[2]=[1]-[1]Χ0,2
Μείωση μισθολογικής δαπάνης
(σε ευρώ)
[3]=[1]-[2]
Σύνολο Οικονομίας
60.559.488.000 €
48.447.590.400 €
12.111.897.600 €
               Πηγή: ίδιοι υπολογισμοί


·                Στον Πίνακα 4 παρουσιάζεται η επίπτωση της αναμενόμενης μείωσης μισθών του ιδιωτικού τομέα στο ΑΕΠ με την χρήση πολλαπλασιαστή. Ο πολλαπλασιαστής των περικοπών αυτών (αντίστοιχος του πολλαπλασιαστή φόρων αφού η μείωση μισθών επιδρά στην κατανάλωση ) εκτιμάται  στο  0,8, στη βάση εκτιμήσεων  για  την  οριακή ροπή προς αποταμίευση (0,12) , για την  οριακή ροπή προς κατανάλωση (0,88), καθώς και για τον μέσο φορολογικό συντελεστή (0,31)[2]. Επισημαίνεται ότι το μέγεθος του πολλαπλασιαστή τείνει να προσεγγίζει ικανοποιητικά τις πρόσφατες εκτιμήσεις της Έκθεσης «Fiscal multipliers in deep economic recessions and the case for a 2‐year extension in Greece’s austerity programme - 2012» της Eurobank. Με βάση τους υπολογισμούς και λαμβάνοντας υπόψη τον πολλαπλασιαστή, προκύπτει ότι μια αναμενόμενη  μείωση κατά 20% των μισθών θα μειώσει τη συνολική δαπάνη , δηλαδή το ΑΕΠ , κατά  9.690 εκατ. ευρώ ή 5,02%  (Πίνακας 4). Θα πρέπει να τονισθεί ότι η εκτίμηση αυτή είναι ιδιαίτερα συντηρητική καθώς έχει υπολογισθεί με βάση τις αρχικές εκτιμήσεις της ΕΛΣΤΑΤ για το ΑΕΠ του 2012 που προέβλεπαν πολύ μικρότερο ποσοστό ύφεσης σε σχέση με τις εκτιμήσεις που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό.Πίνακας 4
2013 - Επίπτωση μείωσης μισθών ιδιωτικού τομέα στο ΑΕΠ

Ποσό σε ευρώ
(με πολ/στη)
% του ΑΕΠ
(με πολ/στη)
 Μείωση μισθών 20%
Σφάλμα! Λανθασμένη σύνδεση.
Σφάλμα! Λανθασμένη σύνδεση.
                               Πηγή: ίδιοι υπολογισμοί


·                Υπολογίζεται, τέλος, η επίπτωση των νέων εισοδηματικών μέτρων που περιλαμβάνονται στον Προϋπολογισμό 2013 στο ΑΕΠ.  Ο δημοσιονομικός πολλαπλασιαστής  για τα κοινωνικά και οικογενειακά επιδόματα  εκτιμάται ,πολύ συντηρητικά, γύρω στο 1 (Πίνακας 5)  λόγω της υψηλής οριακής ροπής προς κατανάλωση και της μειωμένης φοροδοτικής ικανότητας της συντριπτικής πλειοψηφίας των δικαιούχων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Έκθεση της Eurobank εκτιμά ότι ο πολλαπλασιαστής αυτός, σε περιόδους ύφεσης λαμβάνει τιμή πλησιέστερη του 2.
Ειδικότερα, υπολογίζονται οι μειώσεις σε τέσσερεις κατηγορίες μέτρων:

α). Μειώσεις συντάξεων, με  συνολική αρνητική επίπτωση στο ΑΕΠ  κατά 3.039 εκατ. ευρώ.

β). Περικοπές στα κοινωνικά επιδόματα, με  συνολική αρνητική επίπτωση στο ΑΕΠ  κατά 347 εκατ. ευρώ.

γ). Έμμεση μείωση ονομαστικών μισθών από μείωση οικογενειακών επιδομάτων, με  συνολική αρνητική επίπτωση στο ΑΕΠ  κατά 427 εκατ. ευρώ.

δ). Μείωση μισθολογικής δαπάνης δημοσίου, με  συνολική αρνητική επίπτωση στο ΑΕΠ  κατά 880εκατ. ευρώ.

Με βάση τα παραπάνω, το σύνολο των μειώσεων διαμορφώνεται σε 4.693 εκατ. ευρώ (3.039+347+427+880), δηλαδή 2,34% ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Πίνακας 5
Επίπτωση μείωσης εισοδηματικών μέτρων προϋπολογισμού 2013 στο ΑΕΠ.

Πρόσθετα Μέτρα Προϋπολογισμού 2013 με εισοδηματική μείωση
Μείωση με Δημοσιονομικό Πολ/στη
Μείωση Συντάξεων
  3.039.200.000,00 €
Κοινωνικά Επιδόματα
     347.000.000,00 €
Έμμεση μείωση ονομαστικών μισθών από μείωση οικογενειακών εισοδημάτων
     427.000.000,00 €
Μείωση Μισθολογικής Δαπάνης Δημοσίου
     880.000.000,00 €
Σύνολο/ Άθροισμα
  4.693.200.000,00 €


·                Συμπερασματικά, η συνολική επίπτωση των παρεμβάσεων στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας και των νέων μέτρων που προβλέπονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό 2013 θα επιφέρει  μείωση του ΑΕΠ τουλάχιστον κατά 14.382 εκατ. ευρώ ή 7,36% το 2013 (Πίνακας 6)

Πίνακας 6
Συνολική Επίπτωση μισθολογικών και εισοδηματικών μέτρων προϋπολογισμού 2013 στο ΑΕΠ


Μείωση με Δημοσιονομικό Πολ/στη
Μείωση με Δημοσιονομικό Πολ/στη
Επίδραση από τη μείωση ονομαστικών μισθών
            9.689.518.080 €
5,02%
Επίδραση λοιπών μέτρων Προϋπολογισμού 2013
            4.693.200.000 €
2,34%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
          14.382.718.080 €
7,36%[2] Ο τύπος του πολλαπλασιαστή προκύπτει από τη σχέση: c*Y/[(1-c)*(1-t)+m].

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

ΡΟΔΟΣυλλέκτης: http://rokar-rokar.blogspot.gr

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: http://rouvim.blogspot.com/

ΚΡΗΤΗΝΙΑ: http://www.kritinia.gr/

ΙΣΤΡΙΟΣ: http://istrio.blogspot.com/

ΣΟΡΩΝΗ: http://www.ampernalli.gr/

Dj news: http://fanenos.blogspot.com/

ΠΑΛΜΟΣ: http://www.palmos-fm.gr/

ΕΚΟΦΙΛΜ: http://www.ecofilms.gr/

ΡΑΔΙΟ1: http://www.radio1.gr/

ΡΟΔΟΣυλλέκτης: http://www.rodosillektis.com/

Η Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου: http://opsrodou.gr/

ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ: http://www.hamogelo.gr

Ιστοσελίδα του ΡΟΔΟΣυλλέκτη: http://www.rodosillektis.com/

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: http://www.pnai.gov.gr

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ: http://www.rodos.gr/el/