Αλλαγή πλεύσης του Ιστολογίου “ΡΟΔΟΣυλλέκτης”

Από το Σάββατο 2 Ιουνίου 2018, σταμάτησαν οι αναρτήσεις πολιτικού περιεχομένου.

Με την ευκαιρία, θέλω να ευχαριστήσω όσες και όσους με εμπιστεύτηκαν αυτά τα 12 χρόνια…

Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2013

Θερμά λόγια για τον Αριστοτέλη Παυλίδη από τον Μητσοτάκη στο βιβλίο του


Με θερμά λόγια για την προσφορά του πρώην Υπουργού-Βουλευτή Δωδεκανήσου Αριστοτέλη Παυλίδη κατά τη θητεία του , στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, αναφέρεται ο τέως Πρωθυπουργός και Επίτιμος Πρόεδρος της ΝΔ Κωνσταντίνος Μητσοτάκης στο βιβλίο του « Μπροστά από την εποχή της η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας 1990-1993». Ο κ. Μητσοτάκης στο πόνημα του αναδεικνύει την συμβολή της Ναυτιλίας στην ανόρθωση της ελληνικής οικονομίας, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά  στις επιτυχείς παρεμβάσεις του κ. Παυλίδη στην ποντοπόρο ναυτιλία, στην ΕΟΚ για την ακτοπλοΐα, στην ενίσχυση της Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ) και των λιμενικών υποδομών, στην Ναυτική Εκπαίδευση και στην ανασυγκρότηση του ΝΑΤ. Το σημαντικό έργο που συντελέστηκε στον τομέα αυτό αναλύεται στη συνέχεια κατά κατηγορία ναυτιλιακής δραστηριότητας, όπως παρακάτω αναφέρεται  στο βιβλίο.

ΤΟ ΑΛΜΑ ΣΤΗΝ ΠΟΝΤΟΠΟΡΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑ
Ποια ήταν όμως η νέα ναυτιλιακή πολιτική που εφαρμόστηκε; Η Κυβέρνηση πήρε τρία τολμηρά μέτρα, τα οποία η ναυτιλία μας επιζητούσε από πολλά χρόνια: Πρώτον, αναθεώρησε την αναχρονιστική νομοθεσία σύνθεσης πληρωμάτων των ποντοπόρων πλοίων, που δεν είχε μέχρι τότε αναγνωρίσει την νέα πραγματικότητα των μεγάλων αυτοματοποιημένων σκαφών. Δεύτερον, αναθεώρησε το επίσης αναχρονιστικό σύστημα φορολογίας των πλοίων.Τρίτον, θεσμοθέτησε την  « Ειδική Ναυτιλιακή Επιχείρηση »με απλοποιημένη διαδικασία σύστασης, η οποία διευκόλυνε την ταχεία νηολόγηση πλοίων και τη σύναψη ναυτιλιακών δανείων, την εισαγωγή ναυτιλιακών εταιρειών στα χρηματιστήρια και οδήγησε σε δραστικό περιορισμό τη χρήση υπεράκτιων (off-shore) εταιρειών  ελληνόκτητων πλοίων. Τέλος αξιοσημείωτη ήταν και η συμμετοχή του Yπουργείου Ελληνικής Ναυτιλίας στον τομέα των αποκρατικοποιήσεων, που οδήγησε ως γνωστό στην εξαγορά των Ναυπηγείων Ελευσίνας από τον Όμιλο Περατικού και στην προώθηση της αποκρατικοποιήσεως του Νεωρίου της Σύρου .

ΒΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ
Με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3577/92 του Συμβουλίου της 7ης Δεκεμβρίου 1992 θεσπίστηκε οριστικά η « αρχή της απελευθέρωσης  των ενδομεταφορών », από την 1η Ιανουαρίου 1993, για τους πλοιοκτήτες της Κοινότητας που εκμεταλλεύονται σκάφη νηολογημένα σε  οποιοδήποτε κράτος μέλος της. Κατά τη φάση υιοθέτησης του Κανονισμού από το Συμβούλιο της ΕΟΚ, η Ελλάδα πέτυχε, με επίπονες και επιτυχείς παρεμβάσεις του Υπουργού Ναυτιλίας κ. Αριστοτέλη Παυλίδη,υπέρ των υπό Ελληνική σημαία πλοίων , σημαντικές παρεκκλίσεις (derogations) στον χρόνο έναρξης της ισχύος πολλών  διατάξεων του Κανονισμού, οι κυριότερες από τις οποίες ήταν η αναβολή της απελευθέρωσης για όλα τα πλοία μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1999 ιδικά για τα επιβατικά πλοία και ferry boats καθώς και όλα τα σκάφη κάτω των 650 κόρων ολικής χωρητικότητας,τα « τουριστικά » δηλαδή  η εφαρμογή αναβλήθηκε για την 1η Ιανουαρίου 2004. Αντίθετα, η ισχύς του Κανονισμού για μεταφορές με φορτηγά πλοία μεταξύ λιμένων της αυτής χώρας με Κοινοτικά σκάφη ήταν άμεση, ευνοώντας τα ελληνικά συμφέροντα.
   Εν τω μεταξύ  το Υπουργείο Ναυτιλίας εξυγίανε εκ βάθρων το καθεστώς χορήγησης Αδειών Σκοπιμότητας (Α.Σ.) για την ακτοπλοΐα, οι οποίες:
•Έπαψαν να είναι αορίστου ισχύος και μεταβιβάσιμες (αυτό δηλαδή που επιχειρείται σήμερα για ταξί και φορτηγά αυτοκίνητα Δ.Χ).
•Εκδίδονταν με αίτηση του πλοιοκτήτη και κατάθεση μελέτης βιωσιμότητας για τη γραμμή.
•Έκαναν υποχρεωτική την προσέγγιση σε «άγονα » νησιά αλλά  χωρίς επιδότηση.
•Υπόκειντο σε «παράβολο » υπέρ του Δημοσίου και « τέλος» υπέρ του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου.
Άμεσο αποτέλεσμα της ζωτικής αυτής μεταρρύθμισης ήταν η δημιουργία σημαντικών φορέων και η ένταξη σύγχρονων πλοίων στην ακτοπλοΐα από την Blue Star Ferries, Strintzis Lines, Minoan Lines, ANEK, ΝΕΛ, ΔΑΝΕ, και άλλες, που συντόμευσαν τον χρόνο των διαδρομών και ανέβασαν πολύ το επίπεδο των υπηρεσιών της ακτοπλοιας .
ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Σημαντικό ήταν και το έργο αναδιοργάνωσης του Υπουργείου Ναυτιλίας από τα πρώτα ακόμη χρόνια της Κυβέρνησης Μητσοτάκη. Σε πρώτη φάση αυξήθηκε στο Λιμενικό Σώμα (Λ.Σ) ο αριθμός των Υπαρχηγών, ώστε να δημιουργηθεί Συμβούλιο Κρίσεων εντός του Λ.Σ , καθιερώθηκαν οι θέσεις Κλαδαρχών για αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των διαφόρων τομέων δραστηριότητας του ΥΕΝ. Συστήθηκε η Μονάδα Ειδικών Αποστολών (ΜΕΑ) για καταπολέμηση της κάθε είδους  παρανομίας στους χώρους ευθύνης του Λ.Σ, ενισχύθηκαν αποτελεσματικά τα πλωτά μέσα για να βελτιωθεί η αστυνόμευση του θαλάσσιου χώρου, όπως επίσης αυξήθηκαν σημαντικά και οι επενδύσεις σε λιμενικές υποδομές στα μεγαλύτερα λιμάνια  (π.χ Πειραιάς, Θεσσαλονίκη ) αλλά και στους σημαντικούς τουριστικούς προορισμούς (Ρόδος, Μύκονος), χωρίς να παραβλεφθούν και τα μικρότερα λιμάνια και μάλιστα στον νησιωτικό χώρο.  
ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η Κυβέρνηση της ΝΔ παρέλαβε το 1990 την Εκπαίδευση της μεγαλύτερης ναυτικής δύναμης στον κόσμο σε πλήρη μαρασμό και αποδιοργάνωση. Για μικροπολιτικούς λόγους είχε προωθηθεί ένας πληθωρισμός Ναυτικών Σχολών. Ο Υπουργός Ναυτιλίας Αριστοτέλης Παυλίδης, αγνοώντας το πολιτικό κόστος, έκλεισε σχολές που υπολειτουργούσαν ακόμα και στη δική του εκλογική περιφέρεια (Ρόδος). Όπως ήταν φυσικό, αυτό οδήγησε στην αναβάθμιση των υπόλοιπων σχολών με τη συγκέντρωση μεγαλύτερου αριθμού μαθητών και διδακτικού προσωπικού, τη βελτίωση των εγκαταστάσεων και τον εκσυγχρονισμό της διδασκόμενης ύλης που διασφάλισε την άνοδο του εκπαιδευτικού επιπέδου των αποφοιτούντων Αξιωματικών  του Ελληνικού Εμπορικού  Ναυτικού.
Η ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΝΑΤ
Ένα όμως από τα πιο σημαντικά έργα του Υπουργείου Ναυτιλίας, την περίοδο αυτή, ήταν η διάσωση του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ) και του Οίκου του Ναύτη (Ο.Ν.), που είναι ο κλάδος υγείας του ΝΑΤ, από την βέβαιη πτώχευση. Όταν η Κυβέρνηση της ΝΔ ανέλαβε την εξουσία, το ΝΑΤ ήταν στα πρόθυρα της πτώχευσης. Αναγνωρίζοντας το χρέος της προς τους Έλληνες ναυτικούς, που είχαν μοχθήσει μια ολόκληρη ζωή καταβάλλοντας -μαζί με τους πλοιοκτήτες- ανελλιπώς τις εισφορές τους, αλλά διαπιστώνοντας και την ευθύνη των προηγούμενων Κυβερνήσεων για την καταβαράθρωση των οικονομικών του ΝΑΤ, η Κυβέρνηση έκανε το γενναίο βήμα ένταξης του ΝΑΤ στα ενισχυόμενα από τον Κρατικό Προϋπολογισμό Ταμεία. Είναι και αυτό ένα μεγάλο δείγμα της κατανόησης που είχε ο Πρωθυπουργός αλλά και οι δύο, συμπτωματικά νησιώτες, συναρμόδιοι Υπουργοί, Ναυτιλίας Αριστοτέλης Παυλίδης και Οικονομικών Γιάννης Παλαιοκρασσάς (που είχε διατελέσει και ο ίδιος ναυτικός), για τη ναυτιλία μας. Παράλληλα όμως ελήφθησαν και σημαντικά μέτρα ενίσχυσης των εσόδων του Ταμείου, ορισμένα των οποίων ισχύουν και σήμερα .  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

ΡΟΔΟΣυλλέκτης: http://rokar-rokar.blogspot.gr

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: http://rouvim.blogspot.com/

ΚΡΗΤΗΝΙΑ: http://www.kritinia.gr/

ΙΣΤΡΙΟΣ: http://istrio.blogspot.com/

ΣΟΡΩΝΗ: http://www.ampernalli.gr/

Dj news: http://fanenos.blogspot.com/

ΠΑΛΜΟΣ: http://www.palmos-fm.gr/

ΕΚΟΦΙΛΜ: http://www.ecofilms.gr/

ΡΑΔΙΟ1: http://www.radio1.gr/

ΡΟΔΟΣυλλέκτης: http://www.rodosillektis.com/

Η Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου: http://opsrodou.gr/

ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ: http://www.hamogelo.gr

Ιστοσελίδα του ΡΟΔΟΣυλλέκτη: http://www.rodosillektis.com/

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: http://www.pnai.gov.gr

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ: http://www.rodos.gr/el/