Αλλαγή πλεύσης του Ιστολογίου “ΡΟΔΟΣυλλέκτης”

Από το Σάββατο 2 Ιουνίου 2018, σταμάτησαν οι αναρτήσεις πολιτικού περιεχομένου.

Με την ευκαιρία, θέλω να ευχαριστήσω όσες και όσους με εμπιστεύτηκαν αυτά τα 12 χρόνια…

Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2014

Τοποθέτηση της Τ. Βαμβακά για το σ/ν «Έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία.

Το λόγο έχει η κυρία Βαμβακά.

ΕΥΓΕΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚΑ: Κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, με μεγάλη δυσαρέσκεια διαπιστώσαμε ότι δυστυχώς για ακόμη μία φορά οι βασικές θέσεις της ερευνητικής κοινότητας ούτε κατ’ ελάχιστον έχουν ληφθεί υπόψη στο εν λόγω νομοσχέδιο. Απλά κάναμε διαβούλευση με τους ερευνητικούς φορείς μόνο για τη διαβούλευση.
Ο Υπουργός, πριν φύγει, είπε ότι προσπαθεί να αντισταθμίσει. Ποια είναι η αντιστάθμιση, όπως είπε; Η αντιστάθμιση είναι ότι προστέθηκαν ή αντίστοιχα αφαιρέθηκαν ρυθμίσεις οι οποίες έκαναν ακόμη πιο σαφή τη βασική φιλοσοφία του νομοσχέδιου, το οποίο στοχεύει στην πλήρη αποδόμηση της ακαδημαϊκότητας του ερευνητικού συστήματος της χώρας. Εκτός αν εννοεί ότι θα μπορεί να έρθει αντιστάθμιση με τη δημιουργία νέων ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων ειδικού σκοπού και συγκεκριμένου χρονικού ορίζοντα, αλλά και τη δυνατότητα ίδρυσης πάσης φύσεως ιδιωτικών ερευνητικών οργανισμών, ΜΚΟ ή εταιρειών, που θα διέπονται από τις διατάξεις του νέου νόμου και δεν θα έχουν υποχρεωτικά ως κύριο σκοπό τους την επιστημονική και τεχνολογική έρευνα. Με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα ένταξης στις διατάξεις του νόμου ακόμη και σε φυσικά πρόσωπα.
Οι παραπάνω φορείς προβλέπονται να εντάσσονται στο Εθνικό Μητρώο Ερευνητικών Οργανισμών με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας και να λειτουργούν αποκλειστικά με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και αποκλειστικό στόχο το οικονομικό κέρδος, όχι βέβαια για το δημόσιο συμφέρον.
Οι φορείς αυτοί θα διενεργούν στο εξής έρευνα, με δημόσια χρηματοδότηση, χωρίς κανείς να τους αξιολογεί και να αποτιμά το έργο τους, σε αντίθεση με τον δημόσιο εθνικό ερευνητικό ιστό των ΑΕΙ, των ΤΕΙ και των ερευνητικών κέντρων, που εποπτεύονται από τη ΓΓΕT και που αξιολογούνται περιοδικά από διεθνείς επιτροπές εδώ και μια εικοσαετία.
Το κύριο στοιχείο το οποίο έπρεπε να αξιοποιεί και στο οποίο έπρεπε να επενδύει ο νέος νόμος για την έρευνα είναι το ανθρώπινο δυναμικό του σε όλους τους τομείς του χώρου, από το ερευνητικό μέχρι το επιστημονικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό και να φροντίζει για την έμπρακτη υποστήριξή του.
Αντίθετα, απειλούνται βασικά εργασιακά δικαιώματα και δίνεται η δυνατότητα άμεσης μείωσης του προσωπικού των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων, κάτι που είναι ξεκάθαρο πλέον, μετά από την κατάθεση των νομοτεχνικών αλλαγών. Το εναπομείναν προσωπικό θα βρίσκεται σε διαρκή εργασιακή και μισθολογική αβεβαιότητα, ενώ οξύνονται μισθολογικές και εργασιακές αντιθέσεις και επιβάλλονται ελαστικές και εργολαβικές μορφές εργασίας σε όλο το προσωπικό.
Δεν θεσμοθετείται σαφές πλαίσιο που να διασφαλίζει την τακτική δημόσια χρηματοδότηση, την αδιάλειπτη λειτουργία εθνικών υποδομών, την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων ως προς τα ερευνητικά προγράμματα και την κάλυψη μισθολογικών και λειτουργικών δαπανών των ερευνητικών ιδρυμάτων. Έχουμε καταθέσει τροπολογίες για πλαίσιο λειτουργίας δημόσιων ερευνητικών κέντρων και για τις εργασιακές σχέσεις προσωπικού δημόσιων ερευνητικών κέντρων, που πρέπει να τις κοιτάξετε με περισσότερη προσοχή.
Για να εξασφαλιστεί η επιβίωση του προσωπικού στον χώρο της έρευνας, η ερευνητική πρωτοβουλία θα εξαρτάται αποκλειστικά από την ιδιωτική ανάγκη για τελικό προϊόν, σε μια περίοδο, μάλιστα, που η ζήτηση είναι σχεδόν μηδενική λόγω κρίσης.
Ορίζονται ιδιωτικές και επιχειρηματικές ενώσεις, οι οποίες θα αναγνωρίζονται ως φορείς έρευνας, ώστε να χρηματοδοτούνται με κρατικά ερευνητικά κονδύλια, χωρίς αξιολόγηση και δημοσιονομικό έλεγχο, με απαραίτητη όμως -ίσως- την κομματική, προσωπική εξάρτησή τους, ώστε να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε κονδύλια δισεκατομμυρίων ευρώ, όπως το ΕΣΠΑ ή το “Horizon”.
Τελικά, όλα τα ανωτέρω έχουν σαν αποτέλεσμα να πλήττεται η έρευνα ως δημόσιο αγαθό, να απομακρύνεται από τη δημιουργία νέας επιστημονικής γνώσης και εν τέλει να βάλλεται κάθε προοπτική για την ουσιαστική και μακροχρόνια ανάπτυξη της χώρας μας.
Με άλλη μας τροπολογία ζητάμε να διορθωθεί η αδικία με την οποία τέθηκαν εκτός δυνατότητας μεταφοράς θέσης οι επιτυχόντες που έχουν γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους και όσοι περιλαμβάνονται στην κατηγορία αυτή που έχουν αναπηρία 67%. Εξαιτίας λανθασμένης διατύπωσης της περίπτωσης γγ΄ του άρθρου 53 του ν. 4264/2014, η διατύπωση δίνει τη δυνατότητα μόνο σε όσους έχουν αναπηρία από 68% και άνω, με συνέπεια να αποκλείει όσους έχουν 67% αναπηρία, δηλαδή την πολυπληθέστερη κατηγορία. Να υπενθυμίσουμε ότι ανέκαθεν ο νομοθέτης περιελάμβανε αυτή την κατηγορία στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου.
Πρέπει λοιπόν να τροποποιηθεί ως ακολούθως, «γγ΄) με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που είναι τυφλοί ή κωφοί ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών, επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία τουλάχιστον 67%», όχι «67% και άνω», γιατί πάμε τότε από 68% και άνω.
Είναι πραγματικά απογοητευτικό και παγκόσμια πρωτόγνωρο στη χώρα που αναπτύχθηκαν οι επιστήμες και ο πολιτισμός να κατατίθεται προς ψήφιση νομοσχέδιο που έχει συνταχθεί για την έρευνα και καταργεί εξολοκλήρου και χωρίς κανέναν ενδοιασμό τη βασική έρευνα και την επιστημονική αναζήτηση και εξέλιξη.
(CB)
Όπως είπε και η εισηγήτριά μας χθες, καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο επί της αρχής. Πιστεύω ότι καλείστε να το αποσύρετε.
Πριν τελειώσω, καταθέτω για τα Πρακτικά το άρθρο 53 για να δείτε το σημείο που υπάρχει το λάθος και πρέπει να διορθωθεί.
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σημείο αυτό η Βουλευτής κ. Ευγενία Βαμβακά καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και  Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Ευχαριστούμε, κυρία Βαμβακά.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

ΡΟΔΟΣυλλέκτης: http://rokar-rokar.blogspot.gr

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: http://rouvim.blogspot.com/

ΚΡΗΤΗΝΙΑ: http://www.kritinia.gr/

ΙΣΤΡΙΟΣ: http://istrio.blogspot.com/

ΣΟΡΩΝΗ: http://www.ampernalli.gr/

Dj news: http://fanenos.blogspot.com/

ΠΑΛΜΟΣ: http://www.palmos-fm.gr/

ΕΚΟΦΙΛΜ: http://www.ecofilms.gr/

ΡΑΔΙΟ1: http://www.radio1.gr/

ΡΟΔΟΣυλλέκτης: http://www.rodosillektis.com/

Η Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου: http://opsrodou.gr/

ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ: http://www.hamogelo.gr

Ιστοσελίδα του ΡΟΔΟΣυλλέκτη: http://www.rodosillektis.com/

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: http://www.pnai.gov.gr

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ: http://www.rodos.gr/el/