Αλλαγή πλεύσης του Ιστολογίου “ΡΟΔΟΣυλλέκτης”

Από το Σάββατο 2 Ιουνίου 2018, σταμάτησαν οι αναρτήσεις πολιτικού περιεχομένου.

Με την ευκαιρία, θέλω να ευχαριστήσω όσες και όσους με εμπιστεύτηκαν αυτά τα 12 χρόνια…

Τετάρτη, 30 Μαΐου 2012

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΔΗΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΡΟΔΟΥ: οργάνωση απεργιακής κινητοποίησης.


ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΔΗΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΡΟΔΟΥ
«Ο ΚΟΛΟΣΣΟΣ»
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το Σωματείο Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Ρόδου καλεί όλα τα μέλη του στη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιήσει την Παρασκευή, 1 Ιούλη 2012 και ώρα 7μμ, στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρόδου. Θα συζητηθούν τα προβλήματα του κλάδου μετά τις τελευταίες εξελίξεις και η οργάνωση απεργιακής κινητοποίησης.
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ
**************
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΟΔΗΓΩΝ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ  (Π.Ο.Ο.Τ.Λ.Ε)
                                                                                                 Αθήνα  30  Μάη  2012
                                               ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

Ύστερα  από  μονομερή  καταγγελία  της  Σ.Σ.Ε  οδηγών  Τουριστικών  λεωφορείων  από  πλευράς  των  εργοδοτών  (ΓΕΠΟΕΤ)  στις  30-3-2012   ξεκίνησαν  διαβουλεύσεις  για  τη  διαμόρφωση  σχεδίου  ΣΣΕ  2012.
Η  πρόταση  των  ιδιοκτητών  ήταν  κατάργηση  των  βασικών  μισθών,  των  περισσότερων  επιδομάτων,  του  ωραρίου  και  του  τρόπου  χορήγησης  των  ρεπό.
Όπως  αντιλαμβάνεστε  όλοι  αυτή  είναι  η  πρόταση  είναι  χειρότερη  και  από  τις  επιπτώσεις  που  μπορεί  να  υπάρχουν  από  την  εφαρμογή  της  ΠΥΣ 6/28.2.2012  για  την  μετενέργεια  των  ΣΣΕ.
Ύστερα  από  τρεις  συναντήσεις  με  τη  ΓΕΠΟΕΤ  πιστέψαμε  ότι  ήρθαμε  κοντά  σε  μια  συμφωνία  και  ως  ένδειξη  καλής  θέλησης  τους  δώσαμε  υπογεγραμμένο  σχέδιο  ΣΣΕ  από  πλευράς  μας,  στο  οποίο  όχι  μόνο  δεν  διεκδικούσαμε  τίποτα,  αλλά  τους  παραχωρούσαμε  και  κάποιες  παροχές  μας.  Είμαστε  δε  διατεθειμένοι  να  υπογράψουμε  και  χρονική  διάρκεια  έως  3  έτη  διασφαλίζοντας  έτσι  εργασιακή  ειρήνη  στο  χώρο  των  τουριστικών  λεωφορείων.
Η  ΓΕΠΟΕΤ  προφορικά  μας  έδειξε  ότι  συμφωνεί  και  στο  προγραμματισμένο  ραντεβού  της  Τρίτης  29/5/2012  για  υπογραφή  ΣΣΕ,  μας  απάντησε  αρνητικά  επανερχόμενη  στο  αρχικό  της  σχέδιο.
Εξαντλώντας  κάθε  περιθώριο  συνέπειας  και  υπευθυνότητας  από  πλευράς  εργαζομένων  απέναντι  στη  παρελκυστική  τακτική  της  ΓΕΠΟΕΤ  για  τη  μη  υπογραφή  ΣΣΕ,  οι  διοικήσεις  των  Ομοσπονδιών  ΟΣΜΕ  &  ΠΟΟΤΛΕ  αποφάσισαν  να  προβούν  σε  απεργιακές  κινητοποιήσεις  με έναρξη την Δευτέρα 04/06/2012 και ώρα 01:00 π.μ. και λήξη την 08/06/2012 και ώρα 01:00 π.μ.    
Καλούμε  έστω  και  τώρα  τη  Διοίκηση  της  ΓΕΠΟΕΤ  να  προχωρήσει  μαζί   μας  σε  υπογραφή  του  σχεδίου  που  ήδη  είχε  συμφωνήσει,  διότι  πλέον  αναλαμβάνει  την  πλήρη  ευθύνη  για  τις  επιπτώσεις  που  θα  δημιουργηθούν  στον  κλάδο  του  τουρισμού.
Καλούμε  τους  οδηγούς  τουριστικών  λεωφορείων  όλης  της  χώρας  να  συμμετέχουν  ενεργά  στην  απεργιακή  κινητοποίηση. 
                                                                ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΤΥΠΟΥ
******************
ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΛΛΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Των Δευτεροβάθμιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων με τις επωνυμίες:
1.  Ομοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδος (Ο.Σ.Μ.Ε.)  που εδρεύει στην Αθήνα και επί της οδού Μενάνδρου 51, 2ος όροφος, όπως νομίμως εκπροσωπείται 
2. Ομοσπονδία με την επωνυμία «Πανελλήνια Ομοσπονδία Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων», (Π.Ο.Ο.Τ.Λ.Ε.) που εδρεύει στην Αθήνα και επί  της οδού 3ης Σεπτεμβρίου 48β, (γραφεία Εργατικού Κέντρου Αθηνών), όπως νομίμως εκπροσωπείται
ΠΡΟΣ
1.                   Γενική Πανελλαδική Ομοσπονδία Επιχειρήσεων Τουρισμού  (ΓΕΠΟΕΤ), εδρεύουσα στην Αθήνα και επί της οδού Πανεπιστημίου 57
2.                  Ομοσπονδία  Τουρισμού  Β.  Ελλάδας  (Ο.ΤΟ.Β.Ε),  εδρεύουσα  στη  Θεσσαλονίκη  και  επί  της  οδού  Τερτσέτη  6,  όπως  νόμιμα  εκπροσωπείται
Κοινοποίηση :
Υπουργείο  Πολιτισμού  &  Τουρισμού
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
Υπουργείο  Υποδομών,  Μεταφορών  &  Δικτύων
*******************
Οι ως άνω Ομοσπονδίες κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων λάβαμε υπόψη και την οικονομική κατάσταση της χώρας αλλά και την σημασία του Τουρισμού εν γένει για την Χώρα. Παρ’ όλα αυτά οι εκπρόσωποι των εργοδοτών μας εγχείρισαν –δήθεν- σχέδιο ΣΣΕ εν οίδει γνωμοδοτήσεως αρχικώς και επί της οποίας και σε ένδειξη καλής πίστης απαντήσαμε γραπτώς και προσήλθαμε εκ νέου σε συνάντηση.
Κατά την διάρκεια αυτής μας ανακοινώθηκαν προτάσεις που οδηγούν σε πλήρη απορρύθμιση του εργασιακού καθεστώτος των οδηγών τουριστικών λεωφορείων, προχωρώντας σε προτάσεις δήθεν εναρμόνισης με ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμούς αλλά «κατά το δοκούν». Δηλαδή προτάσεις που εναρμονίζονται με ευρωπαϊκές οδηγίες μόνο στα σημεία εκείνα που εξυπηρετεί την εργοδοτική πλευρά.
Σημειώνουμε, δε, ότι από την ημερομηνία λήξεως της ΣΣΕ του έτους 2011 έχουν παρέλθει δύο μήνες και η στάση της εργοδοτικής πλευράς με τις συνεχείς αναβολές και αλλαγές –εμπαιγμούς- στην ΣΣΕ κρίνεται από μεριάς μας ως άκρως παρελκυστική. 
Ως εκ τούτου:
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδος κατά την συνεδρίασή του την 14/05/2012 και το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων κατά την συνεδρίασή του την 02/05/2012 και με βάσει το άρθρο 20 παρ. 2 του Ν. 1264/1982 αποφάσισαν να πραγματοποιηθεί απεργία με έναρξη την Δευτέρα 04/06/2012 και ώρα 01:00 π.μ. και λήξη την 08/06/2012 και ώρα 01:00 π.μ. των πρωτοβάθμιων σωματείων – μελών που ανήκουν στη δύναμη των ως άνω Ομοσπονδιών αλλά και των φυσικών προσώπων μελών των πρωτοβάθμιων σωματείων με σκοπό την επίτευξη του παρακάτω αιτήματος:
Υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών τουριστικών λεωφορείων του έτους 2012 με το ήδη γνωστοποιηθέν στην εργοδοτική οργάνωση περιεχόμενο.  
Για την αντιμετώπιση στοιχειωδών αναγκών του κοινωνικού συνόλου διατίθεται προσωπικό ασφαλείας.
                                                                                 Αθήνα  29  Μάη  2012
Για το Δ.Σ. της Ο.Σ.Μ.Ε.
Ο Πρόεδρος                                                                          Ο Γενικός Γραμματέας
Βασίλης  Δημητρόπουλος                                                 Θεμιστοκλής  Αμπλάς 

Για το Δ.Σ. της Π.Ο.Ο.Τ.Λ.Ε.
Ο Πρόεδρος                                                                          Ο Γενικός Γραμματέας
Κων/νος  Σωτηρόπουλος                                                 Μάριος  Νικολόπουλος 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

ΡΟΔΟΣυλλέκτης: http://rokar-rokar.blogspot.gr

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: http://rouvim.blogspot.com/

ΚΡΗΤΗΝΙΑ: http://www.kritinia.gr/

ΙΣΤΡΙΟΣ: http://istrio.blogspot.com/

ΣΟΡΩΝΗ: http://www.ampernalli.gr/

Dj news: http://fanenos.blogspot.com/

ΠΑΛΜΟΣ: http://www.palmos-fm.gr/

ΕΚΟΦΙΛΜ: http://www.ecofilms.gr/

ΡΑΔΙΟ1: http://www.radio1.gr/

ΡΟΔΟΣυλλέκτης: http://www.rodosillektis.com/

Η Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου: http://opsrodou.gr/

ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ: http://www.hamogelo.gr

Ιστοσελίδα του ΡΟΔΟΣυλλέκτη: http://www.rodosillektis.com/

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: http://www.pnai.gov.gr

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ: http://www.rodos.gr/el/