Αλλαγή πλεύσης του Ιστολογίου “ΡΟΔΟΣυλλέκτης”

Από το Σάββατο 2 Ιουνίου 2018, σταμάτησαν οι αναρτήσεις πολιτικού περιεχομένου.

Με την ευκαιρία, θέλω να ευχαριστήσω όσες και όσους με εμπιστεύτηκαν αυτά τα 12 χρόνια…

Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2018

ΑΝΑΦΟΡΑ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΚΚΕ Για το Εσπερινό ΕΠΑΛ Ρόδου

Κοινοβουλευτική Ομάδα 
Λεωφ. Ηρακλείου 145, 14231 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, 
τηλ.: 2102592213, 2102592105, 2102592258, fax: 2102592097 
e-mail: ko@vouli.kke.gr, http://www.kke.gr 
Γραφεία Βουλής: 2103708168, 2103708169, fax: 2103707410 

Προς το Προεδρείο της Βουλής 

ΑΝΑΦΟΡΑ 
Για τον κ. Υπουργό Παιδείας, έρευνας και Θρησκευμάτων 

Οι βουλευτές Σταύρος Τάσσος, Διαμάντω Μανωλάκου και Μανώλης Συντυχάκης 

Κατέθεσαν ΑΝΑΦΟΡΑ την επιστολή του Μαθητικού Συμβουλίου του Εσπερινού ΕΠΑΛ Ρόδου με την οποία ζητούν την άμεση χορήγηση Βεβαίωσης, από τις αρμόδιες υπηρεσίες, η οποία να βεβαιώνει ότι κατέχουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 112/12 τα Απαραίτητα Πρόσθετα Προσόντα (ΚΩΔ.20, ΚΩΔ.049, ΚΩΔ.50, ΚΩΔ.51) της προκήρυξης 3Κ/2018 και ότι χορηγείται για την συμμετοχή μας στην προκήρυξη 3Κ/2018 στην θέση της Βεβαίωση Αναγγελίας ή Άδειας του Π.Δ. 112/12. 

Αθήνα 13/2/2018 

Οι καταθέτοντες βουλευτές 

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΣΕΠ 
20-02 έως 07-03 
Μαθητικό Συμβούλιο του Εσπ. ΕΠΑ.Λ. Ρόδου 

Προς: 
1) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
Α) ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. Μπαξεβανάκη Δημήτρη 
Β) ΔΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α 

2) ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ κ. Ευστράτιο Ζαφείρη 

3) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤ. ΑΙΓΑΙΟΥ, 
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

Κοιν.: 
1) ΕΠΑΛ 
2) ΜΜΕ 

ΑΝΑΦΟΡΑ 

Η ειδικότητα του ΕΠΑΛ του Ν.4186/2013 “Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου”, προέρχεται από την συγχώνευση των ειδικοτήτων α) Θερμοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων & Συντηρητών Κεντρικής Θέρμανσης, και β) Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων (Φυσικού Αερίου), οι οποίες λειτουργούσαν στις καταργηθείσες ΕΠΑΣ (πρώην ΤΕΣ). 
Για αυτές τις ειδικότητες που συγχωνεύτηκαν είχαν εκδοθεί τα επαγγελματικά δικαιώματα, σύμφωνα με τα ΠΔ.112/2012 (ΦΕΚ, 197,τ.Α, 2012 ) και ΠΔ.114/2012 (ΦΕΚ, 199,τ.Α, 2012). 
Από το 2014 μέχρι και σήμερα, με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας, του εποπτευόμενου αυτού φορέα ΕΟΠΠΕΠ και της Γ. Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, δεν έχει εκδοθεί αντιστοιχία επαγγελματικών δικαιωμάτων με τα υφιστάμενα ΠΔ.112/12 και Π.Δ.114/12 για την ειδικότητα του ΕΠΑΛ Ν.4186/2013 “Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου”. 
Ως απόφοιτοι αυτής της ειδικότητας (πανελλαδικά), έχουμε αποκλειστεί χωρίς υπαιτιότητά μας από την συμμετοχή μας στην 3Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, παρόλο που είμαστε κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑΛ Ν.4186/2013, ο οποίος θεωρείται ως κύριος τίτλος με ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΥ 703, και αποδεκτός για τις αντίστοιχες θέσεις που αναφέρει η προκήρυξη 3Κ/2018 (ΦΕΚ 4/2018, τ. ΑΣΕΠ). 
Όμως, αν συμμετέχουμε στην 3Κ/2018 και υποβάλλουμε δήλωση, δεν θα γίνουμε δεκτοί στις αντίστοιχες θέσεις, γιατί δεν θα κατέχουμε μέχρι την λήξη της προθεσμίας τα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα: 
ΚΩΔ. 020: Εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών μετά την απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση ή βεβαίωση αναγγελίας στο αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων. 
ΚΩΔ. 049: Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνίτη Υδραυλικού Α΄ τάξης 1ης ειδικότητας ή Άδεια άσκησης επαγγέλματος Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού του π.δ. 112/2012, όπως ισχύει. 
ΚΩΔ. 050: Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνίτη Υδραυλικού Α΄ τάξης 2ης ειδικότητας ή Άδεια άσκησης επαγγέλματος Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού του π.δ. 112/2012, όπως ισχύει. 
ΚΩΔ. 051: Άδεια άσκησης επαγγέλματος Βοηθού Τεχνίτη Υδραυλικού ή Βεβαίωση Αναγγελίας Τεχνίτη Υδραυλικού του π.δ. 112/2012, όπως ισχύει. 
Τα ανωτέρω προσόντα απαιτούνται για τις θέσεις που αντιστοιχούν στον ΚΩΔ.ΤΙΤΛΟΥ 703 και αναφέρονται σε διατάξεις του ΠΔ.112/12. 
Επειδή μας στερείται η δυνατότητα με την υπάρχουσα νομοθεσία να αποκτήσουμε βεβαίωση αναγγελίας τεχνίτη υδραυλικού, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος αρχιτεχνίτη υδραυλικού, κ.α., εδώ και 2 χρόνια από την αποφοίτησή μας από τα ΕΠΑΛ Ν.4186/2013, δεν μπορούμε να υποβάλουμε δήλωση για την συμμετοχή μας στην προκήρυξη 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ. 
Επειδή, η ειδικότητα Θερμοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων και Συντηρητών Κεντρικής Θέρμανσης της ΕΠΑΣ έχει αντιστοιχηθεί, σύμφωνα με το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας (7213/Γ2/20-01-2014), με την ειδικότητα Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου του ΕΠΑΛ Ν.4186/2013, ζητούμε την ισότιμη συμμετοχή μας στην προκήρυξη 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ. 

Για αυτό αιτούμαστε 
λόγω της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων από τις 20/02 έως τις 07/03 για την συμμετοχή μας στην προκήρυξη 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ: 
Την άμεση χορήγηση Βεβαίωσης, από τις αρμόδιες υπηρεσίες, η οποία να βεβαιώνει ότι κατέχουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 112/12 τα Απαραίτητα Πρόσθετα Προσόντα (ΚΩΔ.20, ΚΩΔ.049, ΚΩΔ.50, ΚΩΔ.51) της προκήρυξης 3Κ/2018 και ότι χορηγείται για την συμμετοχή μας στην προκήρυξη 3Κ/2018 στην θέση της Βεβαίωση Αναγγελίας ή Άδειας του Π.Δ. 112/12. 

Ρόδος, 08-02-2018 

Ο Γραμματέας Αρβανίτης Δημήτρης 
Ο Πρόεδρος Μισσός Μιχαήλ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

ΡΟΔΟΣυλλέκτης: http://rokar-rokar.blogspot.gr

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: http://rouvim.blogspot.com/

ΚΡΗΤΗΝΙΑ: http://www.kritinia.gr/

ΙΣΤΡΙΟΣ: http://istrio.blogspot.com/

ΣΟΡΩΝΗ: http://www.ampernalli.gr/

Dj news: http://fanenos.blogspot.com/

ΠΑΛΜΟΣ: http://www.palmos-fm.gr/

ΕΚΟΦΙΛΜ: http://www.ecofilms.gr/

ΡΑΔΙΟ1: http://www.radio1.gr/

ΡΟΔΟΣυλλέκτης: http://www.rodosillektis.com/

Η Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου: http://opsrodou.gr/

ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ: http://www.hamogelo.gr

Ιστοσελίδα του ΡΟΔΟΣυλλέκτη: http://www.rodosillektis.com/

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: http://www.pnai.gov.gr

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ: http://www.rodos.gr/el/