Αλλαγή πλεύσης του Ιστολογίου “ΡΟΔΟΣυλλέκτης”

Από το Σάββατο 2 Ιουνίου 2018, σταμάτησαν οι αναρτήσεις πολιτικού περιεχομένου.

Με την ευκαιρία, θέλω να ευχαριστήσω όσες και όσους με εμπιστεύτηκαν αυτά τα 12 χρόνια…

Πέμπτη, 13 Ιουλίου 2017

ΚΚΕ: ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΞΕΝΑΓΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Κοινοβουλευτική Ομάδα 
Λεωφ. Ηρακλείου 145, 14231 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, 
τηλ.: 2102592213, 2102592105, 2102592258, fax: 2102592097 
e-mail: ko@vouli.kke.gr, http://www.kke.gr 
Γραφεία Βουλής: 2103708168, 2103708169, fax: 2103707410 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Τουρισμού

Θέμα: Για τη συνέχιση των φαινόμενων α) των οργανωμένων παράνομων ξεναγήσεων από τους ΤουrOperators, Τουριστικά Γραφεία σε όλη τη χώρα και β) της ανυπαρξίας ελέγχων για τα ωράρια εργασίας στους οδηγούς τουριστικών λεωφορείων.

Επανερχόμαστε μετά από έναν χρόνο για να θέσουμε το ίδιο ερώτημα: Ποιος τελικά κερδίζει από την περιβόητη ανάπτυξη στον κλάδο του Τουρισμού – Επισιτισμού; Και φέτος οι αποδέκτες των κερδών αυτής της ανάπτυξης θα είναι οι ίδιοι: Οι επιχειρηματικοί όμιλοι στις Υπηρεσίες του Τουρισμού, μεγαλοξενοδόχοι, Touroperators, μεγαλοεργολάβοι ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων.

Δέκα χρόνια καπιταλιστικής κρίσης και για άλλη μια χρονιά βρισκόμαστε σε μια ανοδική τροχιά των κερδών για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Σε όλα όμως τα επίπεδα του κλάδου του Τουρισμού (μισθωτοί- αυτοαπασχολούμενοι) έχουμε συνθήκες τσακισμένων εργασιακών δικαιωμάτων, ταυτόχρονης καταστρατήγησης ΣΣΕ (ανυπαρξία υποχρεωτικότητας της ΣΣΕ), λουκέτα τουριστικών καταστημάτων, έξαρση του allinclusive, την καταπάτηση ακόμα και αυτού του βαρύγδουπου δήθεν “ευρωπαϊκού κεκτημένου” (Ν. 181/2011), της υπερφορολόγησης σε μισθωτούς και αυτοαπασχολούμε­νους για δουλειά που στην καλύτερη περίπτωση σε αμιγώς τουριστικές περιοχές (νησιά ) είναι έξι μήνες.

Οι διπλωματούχοι ξεναγοί στη χώρα μας διέπονται από σχετική νομοθεσία που κατοχυρώνει το επάγγελμά τους. Η σχετική νομοθεσία είναι ο ν. 710/77 και τα ΠΔ 273/93 και 340/96, που καθορίζουν την έννοια, τη φύση και την άσκηση του επαγγέλματος του διπλωματούχου ξεναγού.

Οι εργοδότες επικαλούνται το επιχείρημα, ότι δεν παρέχουν υπηρεσίες σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία και ότι έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν συνοδούς (tourleader) για την πραγματοποίηση εκδρομών σε όλο το φυσικό ανάγλυφο της χώρας το οποίο όμως αποτελεί αγαθό της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και χρήζει αντίστοιχης επαγγελματικής επεξήγησης - ξενάγησης. Μπροστά στην απουσία συστηματικού ελέγχου η οργανωμένη εκδρομή βαφτίζεται μεταφορά εν είδει αστικής συγκοινωνίας με εισιτήριο (VOUCHER) αρκετά υψηλότερο από αυτό των αντίστοιχων αστικών συγκοινωνιών, ακόμα και σε αξιοθέατα με την επίκληση από την πλευρά των εργοδοτών, ότι δεν παρέχουν πληροφορίες, γεγονός που έρχεται σε πλήρη αντίθεση ακόμα και με τον Κανονισμό της ΕΕ 181/2011’’ για τα δικαιώματα των επιβατών ..’’.

1. Συνεχίζουν τα Τουριστικά Γραφεία – Touroperators να αξιοποιούν την ΥΑ 543606/80 "περί καθορισμού των όρων κυκλοφορίας τουριστικών λεωφορείων", την παρ.3, που αναφέρει: "Στα λεωφορεία που πραγματοποιούν εκδρομές στο εσωτερικό θα επιβαίνει συνοδός διπλωματούχος ξεναγός, εάν στο πρόγραμμα της εκδρομής περιλαμβάνεται ξενάγηση "σε αρχαιολογικούς χώρους" και εφόσον εκεί δεν υπάρχει τοπικός ξεναγός".

2. Αξιοποιούν επίσης την εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης με αρ. πρωτ. 8304/07.06.2006, παρ..Ε, που αναφέρει ότι: "Είναι νόμιμος ο προγραμματισμός εκδρομών και περιηγήσεων ανά τη χώρα χωρίς να προβλέπεται ξενάγηση. Σ΄ αυτή την περίπτωση, όμως, ξενάγηση δεν θα πραγματοποιείται, άλλως θα επιβάλλονται οι νόμιμες κυρώσεις". Η πραγματικότητα με την απουσία παντελούς ελέγχου είναι διαφορετική, αφού συστηματικά με παρεμβάσεις των συναδέλφων εντοπίζονται συνεχείς παραβιάσεις, που πιστοποιούν το απλό: ότι τα Τουριστικά Γραφεία πουλούν οργανωμένες εκδρομές με ξενάγηση με αποτέλεσμα τη διόγκωση της ανεργίας των συναδέλφων, ιδιαίτερα στα νησιά σε περιόδους αύξησης των οργανωμένων εκδρομών.

3. Εντατικοποίηση της εργασίας των οδηγών τουριστικών λεωφορείων με 20άωρα συνεχούς δουλειάς με ότι αυτό συνεπάγεται για την υγεία των ίδιων των οδηγών, αλλά και της ασφάλειας των εργαζομένων (οδηγών, ξεναγών, συνοδών) και των τουριστών που επιβαίνουν στο λεωφορείο.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Αν προτίθενται να καταργήσουν την παρ. 3 της ΥΑ 543606/80 "περί καθορισμού των όρων κυκλοφορίας τουριστικών λεωφορείων", καθώς και την εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης με αρ. πρωτ. 8304/07.06.2006, παρ. Ε, που νομιμοποιούν τον προγραμματισμό εκδρομών χωρίς ξενάγηση και αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο συστηματικής καταστρατήγησης των ν. 710/77 και των ΠΔ 273/ 93 και 340/96.
2. Γιατί δεν προχώρησαν σε νομοθετική παρέμβαση για απαγόρευση με επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων στις οποιεσδήποτε παροχές οργανωμένων υπηρεσιών στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον της χώρας μας χωρίς την παρουσία διπλωματούχου ξεναγού, γιατί μέχρι σήμερα και παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις του κλάδου δεν έχει σημειωθεί καμιά εξέλιξη;
3. Αν σχεδιάζει άμεσα το Υπουργείο, αφού επικαλείται το ‘’ευρωπαϊκό κεκτημένο’’ να εφαρμόσει τον Κανονισμό της ΕΕ αρ. 181/2011 της 16/02/2011 για τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν σύμφωνα με την παρ .14 ‘’.. Τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν θα πρέπει να περιλαμβάνουν την πληροφόρησή τους σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, πριν από το ταξίδι και κατά τη διάρκειά του’’.
4. Τι μέτρα θα πάρει το αρμόδιο Υπουργείο για να ελέγξει τα Τουριστικά Γραφεία, που παραβιάζουν την παρ. 2 του αρ. 10 του Ν.710/77 .
5. Θα προβεί άμεσα το αρμόδιο Υπουργείο, πριν θρηνήσουμε θύματα, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες σε συστηματικούς, τακτικούς ελέγχους κατά πόσον εφαρμόζεται N. υπ’ αριθ. 3446- 10 Μαρτίου 2006“Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων − Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές και άλλες διατάξεις’’, όπου σύμφωνα με το αρ. 4 <<Παραβάσεις κατά την κυκλοφορία φορτηγών οχημάτων – Κυρώσεις>> προκειμένου να μην παραβιάζεται από τους εργοδότες, όπως συμβαίνει συστηματικά το προβλεπόμενο ωράριο της απασχόλησης των οδηγών τουριστικών λεωφορείων με ότι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια των εργαζομένων, των διερχόμενων πολιτών και των επιβατών.

Οι βουλευτές 

Χρήστος Κατσώτης 
Γιάννης Δελής 
Νίκος Καραθανασόπουλος 
Διαμάντω Μανωλάκου 
Νίκος Μωραΐτης 
Μανώλης Συντυχάκης 
Σταύρος Τάσσος 
Κώστας Στεργίου 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

ΡΟΔΟΣυλλέκτης: http://rokar-rokar.blogspot.gr

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: http://rouvim.blogspot.com/

ΚΡΗΤΗΝΙΑ: http://www.kritinia.gr/

ΙΣΤΡΙΟΣ: http://istrio.blogspot.com/

ΣΟΡΩΝΗ: http://www.ampernalli.gr/

Dj news: http://fanenos.blogspot.com/

ΠΑΛΜΟΣ: http://www.palmos-fm.gr/

ΕΚΟΦΙΛΜ: http://www.ecofilms.gr/

ΡΑΔΙΟ1: http://www.radio1.gr/

ΡΟΔΟΣυλλέκτης: http://www.rodosillektis.com/

Η Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου: http://opsrodou.gr/

ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ: http://www.hamogelo.gr

Ιστοσελίδα του ΡΟΔΟΣυλλέκτη: http://www.rodosillektis.com/

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: http://www.pnai.gov.gr

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ: http://www.rodos.gr/el/